top of page
  • Writer's pictureTedy Rafailova

"Косачи" от Нийл Шустърман, изд. Orange books

Updated: Mar 21, 2020


 “Косачи” ни води в идеален свят, който не познава несгодите на Епохата на смъртните. Болката, бедността и смъртта най-сетне са свели глава, подчинени на човешката воля. 

 Кой не би пожелал да живее в този перфектен свят? Колко прекрасно би било да можеш да живееш колкото дълго поискаш, връщайки назад биологичния си часовник отново и отново. Но извадим ли „смъртта“ от цикъла на живота, Земята би се пренаселила. 

 Като решение за проблема със свъръхпопулацията, с цел поддържане на баланса, е създадена институцията на Косачите.

„Прибирането е нужно.“

 Косачите са единствените, които имат властта да отнемат човешки живот. Независими в решенията си, ръководени само от собствената си съвест, те носят смърт, но и спасение. Единствено Косач може да отнеме живот и единствено Косач може да го спаси – предоставяйки имунитет.

 Косачите са внимателно избирани сред гражданите, заради високите си морални качества, хуманността и разсъдливостта си. Всеки от тях преминава едногодишно обучение като чирак при друг косач и полага изпит пред Форума на косачите. Обучението е тежко, но до този момент не е било превръщано в състезание с фатален край. 

 Цитра и Роуан са изправени в двубой на живот и смърт – един от тях ще стане косач, осигурявайки имунитет за семейството си, но ще бъде принуден и да убие опонента си. 

 Политическата система на света, който Нийл Шустърман изгражда е изключително интересна. Нейна уникална особеност е върховният контрол, упражняван от изкуствен интелект – Бурята.

„Бурята не допускаше корупция. Освен това, алгоритмите бяха създадени на база на пълният набор човешки познания.“ 
„Бурята знаеше буквално всичко.“
„Бурята ни осигури идеален свят.“

 „Буря“ е и заглавието на продължението на Косачи, така че можем да очакваме да научим повече за произхода й. 

0 views0 comments

Comentários


bottom of page